23 Aralık 2019

Gösterim: 496

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü İşbirliğinde zorunlu veya isteğe bağlı işyerlerin de staj yapmak isteyen öğrencilere veya mezun olacaklara yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’’

Üniversitemizde fakülte ve meslek yüksekokullarımızda dönem içi ve yaz stajlarında almaları gerekli olan veya mezun olarak çalışacak olanlar için ‘Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik/Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İSG Koordinatörlüğü İşbirliğinde 25/26 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenmektedir. Bu eğitim sonucunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öngördüğü ve işyerlerinin istediği yasal zorunlu olan İSG Belgesi sınavda başarılı olanlara düzenlenecektir.

Eğitimler staj veya çalışılacak işyerlerinin işkolu türüne göre az tehlikeli işyerleri için (büro işyerleri v.b.) 8 saat, orta tehlikeli işyerleri için (imalat işyerleri vb.) 12 saat ve çok tehlikeli işyerleri için 16 saat olarak sürecektir. Çarşamba tam gün az tehlikeli  işyerlerinde staj yapacaklar İSG eğitimlerine katılmaları zorunlu olup, tehlikeli sınıftakiler perşembe öğlene kadar ve çok tehlikeli sınıftakiler perşembe aksama kadar devam edecektir. İlgili İSG eğitimlerinin kayıtları 10:00-16:00 saatleri arasında Üniversitemiz Merkez Yerleşke İSG ofisinde yapılacaktır. Bandırma dışında olan birimlerde irtibat telefonları ile kayıt yapılabilecektir.

İletişim

Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi

Tel : 0 266 717 01 17 0534 798 39 53 M. Enes Yazıcılar (İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Kısmi Zamanlı Çalışan)

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tanımı:

İşyerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zararlı durumlardan korunmak amacıyla yapılan çalışmalardır. Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır. İşyerinde çalışanların korunmasıyla meslek hastalıkları ve iş kazaları sonucu ortaya çıkan iş gücü kayıpları azaltılarak ve daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının verdiği güvenle iş veriminde artmaktır. İşyerinde alınacak tedbirler ile iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek durumlar ortadan kaldırılacağından güvenlik sağlanmış olur.

Eğitimciler: Doç. Dr. Alper Kılıç İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Öğretim Görevlisi Fehim Göze İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü

Eğitimin Amacı:

İşyerlerinde, ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK gereği ilgili yönetmelikte belirtilen konular hakkında katılımcıların bilgi sahibi olması.

• İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin,

• İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,

• Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,

• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,

• İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

Hedefler:

Eğitimin sonunda katılımcılar; Mevzuatta belirtilen Genel Konular, Sağlık Konuları ve Teknik Konular başlığı altında bulunan ayrıntılar hakkında hizmet verilen işyerine ait örnekler vererek güvenli davranış bakış açısı kazanır.

Eğitim Yöntemi :

• Teorik

• Uygulama

Eğitim:

• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

• İşyeri temizliği ve düzeni,

• İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

Yönetmeliğin gereğince çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;

a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Konu Başlıkları:

Genel konular

• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

• İşyeri temizliği ve düzeni,

• İş kazası ve meslek hastalıklarından doğan hukuki sonuçlar, Sağlık konuları

• Meslek hastalıklarının sebepleri,

• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,

• İlkyardım,

• Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim Teknik konular

• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

• Elle kaldırma ve taşıma,

• Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

• Ekranlı araçlarla çalışma,

• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile  tekniklerinin uygulanması,

• Güvenlik ve sağlık işaretleri,

• Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

• İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

• Tahliye ve kurtarma,

Diğer Konular

• Yüksekte çalışma, 

 Sağlık uygulamaları

Belgelendirme Süreci:

Eğitimlere katılım zorunludur. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı katılımcılara BANÜSEM tarafından sertifika düzenlenmektedir.

Eğitim Kategorisi :

Zorunlu Eğitimler Katılımcı Profili : Çalışanlar/Öğrenciler/İşe girecekler

Süre : 8/12/16 Saat

Başvuru Yeri: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Eğitim Yeri : Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu

Eğitim Tarihleri : 25/26 Aralık 2019

Eğitim Ücreti:

a) Az tehlikeli işyerleri için 20 TL.

b) Tehlikeli işyerleri için 25 TL

c) Çok tehlikeli işyerleri için 30 TL

KURS ÜCRETLERİ İÇİN HESAP NUMARALARI:

Hesap Sahibi : Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Vergi Numarası : 140 061 90 50

Banka Adı ve Şubesi : T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi

IBAN No : TR08 0001 0000 4887 2811 3950 02

Not:Bankaya yatırılan tutar sırasında açıklama kısmına mutlaka İSG eğitimi, T.C. Kimlik No ve adı/soyadı mutlaka yazılması gerekmektedir.

İletişim

Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşkesi

Tel : 0 266 717 01 17

0534 798 39 53 M. Enes Yazıcılar (İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Kısmi Zamanlı Çalışan)


Fotoğraflar