31 Aralık 2018

Gösterim: 549

Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine sağlık kuruluşları stajları için İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü ve Sürekli Eğitim Uygulama  Araştırma Merkezi ile  İş Birliğinde İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Düzenlendi

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine sağlık kuruluşları stajları için verilen eğitimde, çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar, meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım, kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü ile tahliye ve kurtarma konuları detaylıca anlatıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Alper KILIÇ ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Fehim GÖZE'nin eğitmenliğinde 16 saat olarak eğitim başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü İş Birliğinde, İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi kamu ve özel sektör çalışanları ile yeni işe girecek personellere yönelik olarak eğitimlerimiz devam edecektir


Fotoğraflar