Tarih: 16 Eylül 2021

Gösterim: 136

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü İşbirliğinde

Online İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü İşbirliğinde zorunlu veya isteğe bağlı işyerlerin de staj yapmak isteyen öğrencilere veya mezun olacaklara yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’’ Üniversitemizde fakülte ve meslek yüksekokullarımızda dönem içi ve yaz stajlarında almaları gerekli olan veya mezun olarak çalışacak olanlar için ‘Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik/Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İSG Koordinatörlüğü İşbirliğinde 22-23 Mayıs  2021 tarihlerinde düzenlenmiştir. Bu eğitim sonucunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öngördüğü ve işyerlerinin istediği yasal zorunlu olan İSG Belgesi sınavda başarılı olanlara düzenlenmiştir.

Eğitimde çalışma hayatlarında dikkat etmeleri gereken kurallar ve karşılaşabilecekleri riskler konusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında yer alan konular ayrıntıları ile anlatıldı. Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Fehim GÖZE ve Öğr. Gör. Mesut ULU tarafından eğitim verildi. 


Fotoğraflar