17 Mart 2022

Gösterim: 350

İSG EĞİTİMİ (Öğrenci)

Offline İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü İşbirliğinde zorunlu veya isteğe bağlı işyerlerin de staj yapmak isteyen öğrencilere veya mezun olacaklara yönelik “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’’ Üniversitemizde fakülte ve meslek yüksekokullarımızda dönem içi ve yaz stajlarında almaları gerekli olan veya mezun olarak çalışacak olanlar için ‘Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik/Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İSG Koordinatörlüğü İşbirliğinde 18-19 MART 2022 tarihlerinde düzenlenmektedir. Bu eğitim sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın öngördüğü ve işyerlerinin istediği yasal zorunlu olan İSG Belgesi sınavda başarılı olanlara düzenlenecektir.
Eğitimler staj veya çalışılacak işyerlerinin işkolu türüne göre az tehlikeli işyerleri için (büro işyerleri v.b.) 8 saat, orta tehlikeli işyerleri için (imalat işyerleri vb.) 12 saat ve çok tehlikeli işyerleri için 16 saat olarak sürecektir. 

Eğitim Yeri: https://egitim.bandirma.edu.tr/Account/LoginBefore (LİNK)