22 Kasım 2021

Gösterim: 108

Temel İSG Eğitimi

Üniversitemizin işveren/alt işveren olarak konumlandığı kısmi zamanlı, proje veya araştırmacı vb. çalışacak öğrenci/çalışanlara yönelik ‘Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik/Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hükümlerine göre 23-24 Kasım 2021 tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'müz tarafından "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'' yapılarak katılımcılara Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim sertifikası düzenlenecektir.