16 Şubat 2021

Gösterim: 607

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Telafi Değerlendirmesi

Değerli Personelimiz,

İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğümüzün mevzuat gereği düzenlediği 8 (sekiz) saatlik alınması zorunlu olan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) eğitimleri ve akabinde 12.02.2021 Cuma günü saat 14:30 ile 17:00’de yapılan  Temel İSG Değerlendirme Sınavı 459 katılımla gerçekleştirilmiştir.

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik/Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  çalışanların yükümlülükleri bölümünde  ‘Madde 9 –(1) Çalışanlar, uygulamaya konulan eğitim programları çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine katılır, eğitimlerde edindiği bilgileri yaptığı iş ve işlemlerde uygular ve bu konudaki talimatlara uyarlar’ ve ‘İşverenin yükümlülükleri bölümü madde  5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; c fıkrasında (Değişik:RG-24/5/2018-30430) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını sağlar’ şeklinde zorunluluk  belirlenmiştir. İlgili mevzuat gereğince birim yöneticilerinin (işveren vekilleri)  katılımı sağlamaları  ve çalışanların katılımı zorunlu bulunmaktadır.

Herhangi bir nedenle sunumlara senkron veya asenkron ulaşamayanlar, sınava giremeyenler, sınavda haklarını tamamlayamayanlar  ve başarılı olamayanlar için asenkron olarak tamamlamak şartıyla 19 şubat 2021 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 saatleri arasında telafi sınavı uygulanacaktır. Eğitimin tekrarı yönetmelikteki şartlar oluşunca ancak yapılacak olup eğitim almayan ve belgelendirilmemiş personelimizin kalmaması önem arz etmektedir.

 

Katılım şartları şöyledir;

1-Sınava girmeden önce 8 (sekiz) bölümden oluşan İSG eğitimini asenkron olarak tamamlamanız gerekmektedir. Konular hakkında sorular ilgili uzmana isg@bandirma.edu.tr adresinden ulaştırılmalıdır.

2-Sınav bankasına ilave edilen sorulardan 20 (yirmi) çoktan tek seçmeli değerlendirme sınav ile düzenlenmiştir.

3-100 (yüz) puan üzerinden 50 (elli) puan alanlar başarılı olacaktır.

4-Sınava 14:30 - 17:00 arasında girebilirsiniz. Sınava girdiğiniz andan itibaren 40 dakikalık süreniz olacaktır.

5-Sınavda geri butonu aktif olacaktır.

6-Sınav tekrar hakkınız 3'tür ve sınav giriş hakkınız 3'tür. (başarılı olamayanlar kalan hakkı kadar)

7-Kılavuzda belirtildiği gibi ad ve soyad, T.C. Numarası mutlaka  açık şekilde kayıt edilmelidir.

 

Sağlıkla ve güvenle kalın.