Tarih: 08 Nisan 2022

Gösterim: 53

İl Afet Risk Azaltma Planı

 

Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için; afetler olmadan gerçekleştirilmesi gereken planlama ve çalışmaları bir süreç dâhilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plandır.

Bu kapsamda, afet risk yönetimi esaslarını belirleyecek kılavuzların hazırlanması ve örnek uygulamalar ile ülke genelinde yapılacak afet risk azaltma çalışmalarında standart oluşturulması amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca “İl Afet Risk Azaltma Planı” (İRAP) hazırlanması için örnek bir kılavuz oluşturulmuştur.

Söz konusu kılavuz dikkate alınarak İlimizde ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlar, Yerel Yönetimler, Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları ve bölgede faaliyet gösteren büyük endüstriyel kuruluşların katılımıyla yapılan toplantılar ve çalıştaylar sonucunda “Balıkesir İl Afet Risk Azaltma Planı” hazırlanmıştır.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı, İlimizdeki paydaş Kamu Kurum/Kuruluşlarının katılımları ile tamamlanmış ve onaylanarak yürürlüğe girmiştir.