Tarih: 26 Mart 2021

Gösterim: 18

Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilere Temel İSG Eğitimi

Üniversitemizin işveren/alt işveren olarak konumlandığı kısmi zamanlı, proje veya araştırmacı vb. çalışacak öğrenci/çalışanlara yönelik ‘Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik/Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' hükümlerine göre 24-25 Mart 2021 tarihlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü'müz tarafından "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi'' düzenlendi. 

Eğitimde kısmi zamanlı çalışacak öğrencilere çalışma hayatlarında dikkat etmeleri gereken kurallar ve karşılaşabilecekleri riskler konusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında yer alan konular ayrıntıları ile anlatıldı. Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğünden Öğr. Gör. Mesut ULU ve Öğr. Gör. Muhammed Ali NALBANT tarafından toplam 8 saat eğitim verildi.