15 Eylül 2021

Gösterim: 191

İSG ÜST KURULU

İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu; birimler arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi bünyesinde oluşturulan kuruldur.
Üst kurul başkanı Rektör / Rektör Yardımcısı'dır. Sekretarya ise İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü tarafından yürütülür.
Üst kurul üç ayda bir toplanır, Kurul Başkanı veya üyelerinin üçte birinin teklifi ile olağanüstü de toplanabilir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜST KURUL ÜYELERİ

 

 

Adı Soyadı

Kuruldaki Ünvanı ve Görevi

Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ

İşveren/İşveren Vekili -Kurul Başkanı

Cihangir BOZ

Kurul Üyesi -Kurul Başkan Yardımcısı

Öğr. Gör. Fehim GÖZE

İSG Koordinatörü -Kurul Üyesi

Prof. Dr. Burak DARICI

Kurul Üyesi -Katılımcı

Doç. Dr. Alper KILIÇ

İş Güvenliği Uzmanı -Kurul Üyesi

Doç. Dr. Fatih YILMAZ

Kurul Üyesi -Katılımcı

Dr. Öğr. Üyesi Ersoy KUTLUK

Sivil Savunma Uzmanı – Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Dr. Müjde AKSOY

Kurul Üyesi -Katılımcı

Dr. İşyeri Hekimi

İşyeri Hekimi -Kurul Üyesi

Öğr. Gör. Aziz YİĞİT

Kurul Üyesi -Katılımcı

Öğr. Gör. Mesut ULU

İş Güvenliği Uzmanı -Kurul Sekreteri

Faruk KÜÇÜK

Personel Sorumlusu -Kurul Üyesi

Mustafa Alparslan İMAMOĞLU

Kurul Üyesi -Katılımcı

İlker GÖKHAN

Çalışan Baş Temsilcisi -Kurul Üyesi