03 Nisan 2018

Gösterim: 2359

Vizyon & Misyon

Kooordinatörlüğümüzün Misyonu,

       Üniversitemiz faaliyet alanlarında,işin yapılması sırasında işyerlerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle çalışanların maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak,çalışanlar yanında bütün okulun güvenliğini yani etraftakilerin ve çevrenin korunmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktır.

          Vizyonu,

        İşyerlerinde doğabilecek,iş kazası ve meslek hastalıkları gibi her türlü riske karşı gerekli tedbirlerin alınması,bu husustaki şartların yerine getirilmesi,bu hedefleri yerine getirmeye yardımcı olabilecek araç-gereçlerin eksiksiz bulundurulmasını sağlayıcı faaliyetlerle,bilimsel ve güncel gelişmeler ışığında bilinçlendirme,bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde öncü rolle birimleri koordine etmektir.